Beträffande halkbekämpning på våra vägar så vill styrelsen förklara hur arbetet gällande plogning och sandning i området går till och vilka bakomliggande orsaker det finns till varför vi gör som vi gör.

Styrelsen samarbetar med vår entreprenör och håller dagligen kontakt där vi då baserat på båda parters erfarenheter kommer fram till vilka åtgärder som eventuellt kan vara aktuella i närtid. När vi har väderomständigheter som förevarit i år med täta snöbyar kommande från Östersjön pga det varma havet är det omöjligt att hela tiden hålla vägar snö- och halkfria. När det dessutom varierar i temperatur blir detta ännu svårare.

Vid halka är det naturligtvis ännu viktigare att hålla ner hastigheten. I snitt har vi 2- 4 dagar per år då vi har framkomlighetsproblem i området pga halka och snö.

Tidigare har vi försökt att utgå ifrån Trafikverkets rekommendationer och följa dem, men vi har nu frångått detta och beställer plogning och/eller sandning helt efter behov.

Vad styrelsen dock har förstått är det backarna vid infarten i vårt område samt stora backen ner mot bron som utgör de största problemen. Vi kommer därför försöka öka frekvensen på sandningen, speciellt i dessa vägavsnitt. Däremot vill vi också påpeka att sandning sker med viss eftertanke, eftersom sanden är blandad med salt vilket så klart har sin påverkan på miljön och måste därför användas med noga omdöme.

Något som också måste vägas in i ekvationen är att majoriteten i vårt område är sommarboende och kanske inte är så intresserade av att finansiera högfrekvent halkbekämpning.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This