Arbetsprocess kring farthinder i området.

Tranarö samfällighetsförenings styrelse arbetar ideellt för alla medlemmar i föreningen.

  • Maj 2023 har styrelsen fått in många klagomål kring att hastigheten på fordon är för hög i området och en åtgärd krävs. Styrelsen diskuterar olika inkomna förslag.
  • Augusti 2023 fortsätter klagomål att komma till styrelsen angående att det anses köras högre än den tillåtna hastigheten på vägarna, trots att styrelsen påtalat att köra enligt hastighet. Styrelsen tar på uppmaning av medlemmar beslut att undersöka möjligheten av farthinder/blomlådor som kan placeras ut på de vägar som anses värst. Dessa farthinder skall inte vara permanenta utan tas bort vid snöröjning. Start av testperiod skall ske våren 2024.
  • November 2023 tas offerter in av blomlådor/farthinder av en etablerad entreprenör med erfarenhet kring området och de kan vara klara för utplacering under våren 2024. Men även gummihinder kommer att beställas som skall placeras ut på andra ställen på våra vägar.
  • Mars 2024, på årsmötet presenterades Verksamhetsberättelsen och då informerades alla närvarande att farthinder skall placeras ut som ett test under våren/sommaren 2024, både av de olika placeringarna och effekten av att fordon kör enligt hastighet. Detta godkändes av stämman.
  • Maj 2024 – farthinder i form av blomlådor placeras ut på Tranarövägen av entreprenören, som en försöksverksamhet för att kunna utvärderas om effekt och placering.
  • Juni 2024 – Reflexer monteras på farthindren.
  • Juli 2024 – Ytterligare två gummifarthinder placeras ut i området som försök under sommaren 2024.
  • Augusti/September 2024, skall utvärdering göras av farthinder och dess effekter via enkät som kommer att publiceras på föreningens hemsida. Barnviksnäs- Tranarö Samfällighetsförening | Skärgårdens bästa plats! (tranaro.se) Denna utvärdering kommer att ske i form av digital enkät där alla medlemmar har möjlighet att tycka till. Därefter analyseras svaren och presenteras för alla medlemmar för vidare diskussion kring hur vi tillsammans kan arbeta för bättre trafiksäkerhet i området.

Viktigt att låta arbetsprocessen ha sin gång för att kunna mäta effekt och utvärderingen ska bli så bra som möjligt. Vi uppmanar alla som har ytterligare frågor som inte är besvarade här, kontakta gärna styrelsen på e-posten styrelsen@tranaro.se.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This