Här är ett dokumentarkiv över relevanta dokument för vår samfällighetsförening.

Det är styrelsens ambition att göra relevanta dokument som rör föreningen lätt tillgängliga för alla medlemmar. Vissa dokument såsom styrelseprotokoll och medlemsmatrikel publiceras dock ej. Se vidare resonemang längre ned på sidan.

Dokument:

Årsmötesprotokoll 2024

Båtar och bryggor, information och ordningsregler

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

 

Äldre Dokument:

2017-03-26 Årsmötesprotokoll 2017  
2016-03-20 Årsmötesprotokoll 2016  
2015-03-22 Årsmötesprotokoll 2015  
2014-03-30 Årsmötesprotokoll 2014  
2013-04-10 Årsmötesprotokoll 2013  
2012-03-25 Årsmötesprotokoll 2012  
2011-06-09 Verksamhetsplan 2011 Styrelsens förslag till plan för verksamhetsåret 2011.
2011-04-08 Skrivelse 2009.1063 BARNVIKSNÄS 1:1: Anmälningsärenden angående trappor och bryggor utan strandskyddsdispens. Skrivelse från Värmdö Kommuns Bygg och Miljökontor.
2011-03-27 Årsmötesprotokoll 2011  
2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2010.
2010-03-28 Årsmötesprotokoll 2010  
2010-02-20 Verksamhetsberättelse 2009  Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2009.
2010-02-17 Verksamhetsplan 2010  Styrelsens förslag till plan för verksamhetsåret 2010.
2009-03-29 Årsmötesprotokoll 2009  
2009-02-25 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2008.
2008-02-12 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2007.
2007-02-17 Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2006.
2006-01-20 Verksamhetsberättelse 2005 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2005.
2005-03-17 Långsiktsplan 2005-2009 Föreningens första femårsplan.
2005-01-02 Verksamhetsberättelse 2004 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2004.
2004-01-28 Verksamhetsberättelse 2003 Styrelsens sammanfattning av verksamhetsåret 2003.
2003-03-23 BTS Stadgar Föreningens stadgar.
2002-12-04 Karta BTS Karta över Barnviksnäs-Tranarö Samfällighet.
1987-05-25 Planbestämmelser Gällande planbestämmelser för området.

 

Resonemang gällande vad som bör publiceras på hemsidan.

När det gäller styrelseprotokoll, så saknas ofta skäl att låta dem vara offentliga. Skälen härför är att styrelsen skall kunna behandla frågor om t.ex. upphandling eller förhållanden till enskilda medlemmar, utan att detta blir spritt bland andra medlemmar och utomstående. Styrelsens handläggning under året granskas av revisorerna, som har medlemmarnas uppdrag att övervaka styrelsens verksamhet. Om enskild medlem önskar ställa frågor om förvaltningen är rätt forum för detta föreningsstämman, där det finns en lagstadgad skyldighet för styrelsen att besvara relevanta frågor från medlemmarna.

När det gäller stämmoprotokollen så framgår av lagen att dessa skall vara tillgängliga för alla medlemmar.

För att erhålla en kopia av medlemsmatrikeln vänligen kontakta Hans Liljevall, tel. 070-560 31 42,  medlem@tranaro.se

 

 

Senaste Köp & Sälj

Nyhetsbrevet

Share This