Huvudkontaktombud för Barnviksnäs Tranarö Samhällighetsförening är Pia Öfwerman.

Pia nås på: 070-422 38 42 eller pia.ofwerman@live.se

TÄNK PÅ ATT:

 • Larma om pågående inbrott 112 eller 114 14.
 • Polisanmäl alltid brott som har inträffat tel. 114 14.
 • Rapportera sådant som tyder på att brott kan komma att ske, till områdesansvarig, någon i styrelsen eller huvudkontaktombud och naturligtvis berörda grannar. Vi för informationen vidare till polisen och andra medlemmar.
 • Vill du veta vem som äger ett visst fordon? skicka ett sms till Transportstyrelsen på nummer 72503 med meddelandetexten är registreringsnumret i en följd utan mellanslag. Svaret kommer omedelbart.

Några råd från polisen:

 • Gör en förteckning över inventarier; märk värdefull och stöldbegärlig egendom (t.ex. datorer, surfplattor, tv-apparater, mobiltelefoner, möbler, konst).
 • Se till att ert hus verkar bebott, t.ex. genom att ha belysning på vid olika tillfällen, att hänga upp tvätt, dra upp och släppa ner persienner.
 • Håll grannar informerade när ni reser bort.
 • Töm brevlådan eller be någon göra det åt dig.
 • Placera om soptunnan.
 • Se till att värdehandlingar och värdesaker inte ligger framme väl synliga och förvara dem all-tid på ett betryggande sätt.
 • Kontakta närpolisen i Gustavsberg eller en kontaktperson i området om något verkar misstänkt.
 • Håll speciell koll på främmande fordon i området. Notera registreringsnummer på bilar som verkar skumma.

 

Har Ni frågor kontakta Huvudkontaktombudet.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt bostadsområde.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

I föreningen har vi samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, fastighetsägare eller boendeorganisationer också en viktig del av samverkan.

Polis/kommun har i första hand kontakt med vårt kontaktombud, Pia Öfwerman. Hon är just nu vår länk mellan polis/kommun och de boende. Vi är just nu i processen att utse fler ombud för skapa ett hållbart nätverk. Det är också helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade. Välkommen till Grannsamverkan i Barnviksnäs och Tranarö Samfällighetsförening.

Senaste Köp & Sälj

Nyhetsbrevet

Share This