Skadegörelse på Havsörnsvägen

Under helgen 26-28 februari har boende på Havsörnsvägen 35 fått sin tidningslåda stulen och däcken på bilen sönderskurna. Har du sett eller märkt något som kan kopplas till detta? Kontakta styrelsen...

Plogning och sandning i området

Beträffande halkbekämpning på våra vägar så vill styrelsen förklara hur arbetet gällande plogning och sandning i området går till och vilka bakomliggande orsaker det finns till varför vi gör som vi gör. Styrelsen samarbetar med vår entreprenör och håller dagligen...

Bommen till båtuppläggningsplatsen

Nu är bommen vid infarten till båtuppläggningsplatsen låst med nyckellås för att försvåra för stölder. Denna kommer att vara låst över vinterhalvåret. Nyckel finns att låna av samtliga styrelsemedlemmar. Se till att låsa bommen efter varje gång ni öppnat den så att vi...

Årsavgift, badstranden, kodlås samt stämningen mot föreningen

Årsavgiften: Eftersom vi på grund av den rådande pandemin inte har haft årsstämman för 2020 har vi heller inte kunnat fastställa utdebiteringen för året. Detta gör att vi inte kan skicka ut fakturorna för året ännu utan måste avvakta tills dess att vi haft en...