Även i år kommer Mark & Väg Ingarö AB ploga och sanda våra vägar. Plogning och sandning kommer att ske fortlöpande. Vår entreprenör bor i närheten och bedömer när det finns behov att ploga och sanda.
Har du frågor om vinterväghållningen, kontakta vägfogde Didrik Engelberg eller ordförande Hans Liljevall eller mejla till styrelsen@tranaro.se

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This