En kort historik om BTS

Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening (BTS) bildades 2002 genom ombildning av tidigare vägförening som funnits sedan 60-talet. Föreningen omfattar 247 fastigheter varav ca 100 är permanentboende.

Samfällighetsföreningen är ansluten till REV – Riksförbundet för enskild väghållning och har ansvars- och basgarantiförsäkring.

Vägar

Föreningens vägnät är 7150 meter.

Tranarövägen, Havsörnsvägen, Ejderdunsvägen, Blåhakeslingan och Måsbovägen är berättigade till statsbidrag. Inget bidrag erhålls från Värmdö kommun.

Firma Ulrik Fredriksson svarar för plogning och sandning. Endast vägfogde får beordra extra utryckning vid oväder.

Sandlådor finns utplacerade på ett flertal platser i kurvor och backar för akut halkbekämpning.

Värmdö kommun har gjort översyn av vägnamn för att skapa unika namn inom kommunen och helst hela länet för att undvika missförstånd främst för räddningstjänst, polis m.fl.

Nya vägnamn;

  • Falkbovägen tidigare Falkvägen
  • Blåhakeslingan tidigare Blåhakevägen
  • Ejderdunsvägen tidigare Ejdervägen
  • Måsbovägen tidigare Måsvägen

Tranarövägen, Andstigen, Ankstigen samt Havsörnsvägen är oförändrat.

OBS! Högsta tillåtna hastighet inom området är 30 km/tim, beslut om detta har tagits av Värmdö kommun som också satt upp skyltar.

Trädfällning

Vi får inte på egen hand ta ned träd på mark utanför den egna tomten. OBS! markägaren – Värmdö kommun- och styrelsen tar ställning till sådana önskemål och markägaren ansvarar för avverkning.

Fastighetsägare uppmanas att röja i diken och rensa vägtrummor i anslutning till den egna tomten. Det finns en norm som säger att två meter från vägkanten och fyra meter upp skall vara fri från träd och grenar.

Träd, grenar och häckar som påverkar säkerheten på våra smala vägar och är till hinder för speciellt snöröjningsfordon skall rensas bort. Om större träd står inom nämnda område skall styrelsen kontaktas för beslut om åtgärd.

Arbetsdagar

En mycket värdefull insats görs varje år på våra gemensamma arbetsdagar. Arbetsinsatsen som görs under dessa dagar är oerhört viktig för föreningens ekonomi. Det är önskvärt att ännu fler kan ställa upp, det finns mycket man kan göra för att behålla/höja standarden.

Ett sammanhängande arbetspass är oftast från kl. 10.00 till 13.00. Detta avslutas med något att äta och dricka samt avprickning av dem som fullgjort sitt arbetspass. Ersättning sker genom reducerad årsavgift med 150: -per fastighet. Tack till alla som ställer upp på arbetsdagarna.

Båtar och bryggor

Antalet båtar tycks öka och det är högt tryck på båtplatserna. Kontakta båtfogden för aktuell information om eventuella lediga platser.

Långtidsförvaring av båtar skall inte ske på uppläggningsplatsen. Skall du ha båten liggande på uppläggningsplatsen över en sommar skall båtfogden tillfrågas. Skall båten ligga längre tid på land får den inte förvaras på uppläggningsplatsen.

Vid ägarbyte av fastigheten återgår bryggplatsen till samfälligheten. Om den nya fastighetsägaren önskar hyra en bryggplats, ansöks detta hos båtfogden. Regeln är att fastighetsägaren har rätt att hyra en bryggplats.

Kontakta oss!

3 + 14 =

Senaste Köp & Sälj

Nyhetsbrevet

Share This