Båtar och bryggor

Antalet båtar tycks öka och det är högt tryck på båtplatserna. Kontakta båtfogden för aktuell information om eventuella lediga platser.

Långtidsförvaring av båtar skall inte ske på uppläggningsplatsen. Skall du ha båten liggande på uppläggningsplatsen över en sommar skall båtfogden tillfrågas. Skall båten ligga längre tid på land får den inte förvaras på uppläggningsplatsen.

Vid ägarbyte av fastigheten återgår bryggplatsen till samfälligheten. Om den nya fastighetsägaren önskar hyra en bryggplats, ansöks detta hos båtfogden. Regeln är att fastighetsägaren har rätt att hyra en bryggplats.

Här kan du läsa ordningsreglerna för föreningens båtar och bryggor: Båtar och bryggor, information och ordningsregler 2022

Senaste Köp & Sälj

Nyhetsbrevet

Share This