Styrelse 2024

Här är den aktuella styrelsen för Barnviksnäs-Tranarö Samfällighetsförening 2024. Se också protokoll från årsmötet samt övriga dokument här.

Du kan alltid kontakta styrelsen via mejl på styrelsen@tranaro.se.

Ordförande Monica Almgren, T5, tel. 070 491 20 07
Kassör/ vice ordf. Linda Edman, T8, tel. 070 329 00 49
Sekreterare/ grannsamverkan Pia Öfwerman, T28, tel. 070 422 38 42
Vägfogde Didrik Engelberg, M1, tel. 076 932 63 84
Båtfogde Stefan Arvidsson, T17, tel. 070 473 10 00
Suppleant/ arbetsledare Björn Ogenstam, T75, tel. 070 830 88 82
Suppleant  Hans Liljevall, T101, tel. 070 560 31 42

Övriga förtroendevalda 2024

Revisorer Yvonne Edblad, Ank7 och Anki Åkerblad, M5
Revisorssuppleant Bo Emanuelsson, H28.
Valberedning Bo Emanuelsson, H28 (sammankallande), och Thomas Åkerblad, M5.
Midsommarfestarrangör projektledare Carina Garpemark, T47.

Kommunikationskanaler

Styrelsens representanter kommunicerar endast via föreningens hemsida, www.tranaro.se,  föreningens Facebooksida, Barnviksnäs – Tranarö samfällighetsförening, personligen samt e-post eller telefon.

Övrig information

Nyckel och kod till båtanläggningen finns hos styrelsens medlemmar.
Ägarbyten, adressändringar m.m. meddelas Hans Liljevall.
Plusgirokonto: Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 66 00 02-7

Senaste Köp & Sälj

Nyhetsbrevet

Share This