Styrelse 2023

Här är den aktuella styrelsen för Barnviksnäs-Tranarö Samfällighetsförening 2023. Se också protokoll från årsmötet samt övriga dokument här.

Du kan alltid kontakta styrelsen via mejl på styrelsen@tranaro.se.

Ordförande Hans Liljevall, T101, tel. 070 560 31 42
Kassör/ vice ordf. Linda Edman, T8, tel. 070 329 00 49
Sekreterare/ grannsamverkan Pia Öfwerman, T28, tel. 070 422 38 42
Vägfogde Didrik Engelberg, M1, tel. 076 932 63 84
Båtfogde Stefan Arvidsson, T17, tel. 070 473 10 00
Suppleant/ arbetsledare Björn Ogenstam, T75, tel. 070 830 88 82
Suppleant Lars Wetterberg, S3, tel. 070 838 41 90

Övriga förtroendevalda 2023

Revisorer Yvonne Edblad, Ank7 och Anki Åkerblad, M5
Revisorssuppleant Bo Emanuelsson, H28.
Valberedning Bo Emanuelsson, H28 (sammankallande), och Thomas Åkerblad, M5.
Midsommarfestarrangör, Joakim Almquist, H23.

Kommunikationskanaler

Styrelsens representanter kommunicerar endast via föreningens hemsida, www.tranaro.se,  föreningens Facebooksida, Barnviksnäs – Tranarö samfällighetsförening, personligen samt e-post eller telefon.

Övrig information

Nyckel och kod till båtanläggningen finns hos styrelsens medlemmar.
Ägarbyten, adressändringar m.m. meddelas Hans Liljevall.
Plusgirokonto: Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 66 00 02-7

Senaste Köp & Sälj

Nyhetsbrevet

Share This