Styrelse efter stämma 2020

Styrelse efter stämma 2020

Här är den aktuella styrelsen för Barnviksnäs-Tranarö Samfällighetsförening 2020. Se också protokoll från årsmötet samt övriga dokument här.

Du kan alltid kontakta styrelsen via mejl på styrelsen@tranaro.se.

Ordförande, Sofia Palm, M7, 070-899 56 40
Vice ordförande, Hans Liljevall, T101, 070-560 31 42
Kassör, Anki Reiner Åkerblad, M5, 070-552 84 23
Sekreterare, Pia Öfwerman, T28, 070-422 38 42
Medlemsregister, Hans Liljevall (se ovan)
Vägfogde, Lars Wetterberg, S3, 070-838 41 90, Hans Liljevall (se ovan)
Båtfogde, Stefan Lindgren, T89, 070-619 84 44
Grannsamverkan, Pia Öfwerman, (se ovan)
Arbetsledare, Björn Ogenstam, T75, 070-830 88 82
Suppleant/Webbredaktör, Jonas Hellsén, T93, 0733-99 30 44
Suppleant, Linda Edman, T8, 070-329 00 49

Övriga förtroendevalda på årsstämman:

Revisorer, Stefan Tiveman, H29, och Karin Axzell Nymark, E9.
Revisorsupleant, Bo Emanuelsson, H28.
Valberedning, Bo Emanuelsson, H28 (sammankallande), och Thomas Åkerblad, M5.
Midsommarfestarrangör, ej aktuellt för 2020.

Kommunikationskanaler

Styrelsens representanter kommunicerar endast å föreningens vägnar via föreningens hemsida, www.tranaro.se, via föreningens Facebooksida, Barnviksnäs – Tranarö samfällighetsförening, personligen samt via email eller telefon.

Övrig information

Nyckel samt kod till låset ner till båtrampen finns hos styrelsens medlemmar.
Ägarbyten, adressändringar m.m. meddelas till Hans Liljevall.
Plusgirokonto: Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 66 00 02-7

Nyhetsbrevet

Share This