Styrelse efter stämma 2022

Styrelse efter stämma 2022

Här är den aktuella styrelsen för Barnviksnäs-Tranarö Samfällighetsförening 2022. Se också protokoll från årsmötet samt övriga dokument här.

Du kan alltid kontakta styrelsen via mejl på styrelsen@tranaro.se.

Ordförande, Sofia Palm, M7, 070-899 56 40
Vice ordförande, Hans Liljevall, T101, 070-560 31 42
Kassör, Linda Edman, T8, 070-329 00 49
Sekreterare, Pia Öfwerman, T28, 070-422 38 42
Medlemsregister, Hans Liljevall (se ovan)
Vägfogde, Lars Wetterberg, S3, 070-838 41 90
Båtfogde, Stefan Lindgren, T89, 070-619 84 44
Grannsamverkan, Pia Öfwerman, (se ovan)
Suppleant, Björn Ogenstam, T75, 070-830 88 82
Suppleant, Jonas Hellsén, T93, 0733-99 30 44

Övriga förtroendevalda på årsstämman:

Revisorer, Stefan Tiveman, H29, och Yvonne Edblad, Ank7.
Revisorsupleant, Bo Emanuelsson, H28.
Valberedning, Bo Emanuelsson, H28 (sammankallande), och Thomas Åkerblad, M5.
Midsommarfestarrangör, Camilla Garpemark.

Kommunikationskanaler

Styrelsens representanter kommunicerar endast å föreningens vägnar via föreningens hemsida, www.tranaro.se, via föreningens Facebooksida, Barnviksnäs – Tranarö samfällighetsförening, personligen samt via email eller telefon.

Övrig information

Nyckel samt kod till låset ner till båtrampen finns hos styrelsens medlemmar.
Ägarbyten, adressändringar m.m. meddelas till Hans Liljevall.
Plusgirokonto: Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 66 00 02-7

Senaste Köp & Sälj

No posts yet.

Nyhetsbrevet

Share This