Styrelse efter stämma 2019

Styrelse efter stämma 2019

Här är den aktuella styrelsen för Barnviksnäs-Tranarö Samfällighetsförening 2019. Se också protokoll från årsmötet samt övriga dokument här.

Du kan alltid kontakta styrelsen via mejl på styrelsen@tranaro.se.

Ordförande, Sofia Palm, M7, 070-899 56 40
Vice ordförande, Hans Liljevall, T101, 070-560 31 42
Kassör, Anki Reiner Åkerblad, M5, 070-552 84 23
Sekreterare, Pia Öfwerman, T28, 070-422 38 42
Medlemsregister, Hans Liljevall (se ovan)
Vägfogde, Lars Wetterberg, S3, 070-838 41 90, Hans Liljevall (se ovan)
Båtfogde, Kristian Broström, M7, 076-858 51 13
Grannsamverkan, Pia Öfwerman, (se ovan)
Arbetsledare, Björn Ogenstam, T75, 070-830 88 82
Suppleant/Webbredaktör, Jonas Hellsén, T93, 0733-99 30 44

Övriga förtroendevalda på årsstämman:

Revisorer, Stefan Tiveman, H29, och Karin Axzell Nymark, E9.
Revisorsupleant, Bo Emanuelsson, H28.
Valberedning, Bo Emanuelsson, H28 (sammankallande), och Fredrik Mild, H21.
Midsommarfestarrangör, Jonas Hellsén, T93.

Kommunikationskanaler

Styrelsens representanter kommunicerar endast å föreningens vägnar via föreningens hemsida, www.tranaro.se, via föreningens Facebooksida, Barnviksnäs – Tranarö samfällighetsförening, personligen samt via email eller telefon.

Övrig information

Nyckel samt kod till låset ner till båtrampen finns hos styrelsens medlemmar.
Ägarbyten, adressändringar m.m. meddelas till Hans Liljevall.
Plusgirokonto: Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 66 00 02-7

Nyhetsbrevet

Share This