Önskar köpa en roddbåt som är bättre begagnad.

Tel. 073 048 44 89