Rivning av telefonstolpar

Idag 2023-03-28 kommer BR Powerline på uppdrag av Skanova att börja plocka ner telefonstolpar och telefonledningar i vårt område. Detta beräknas pågå veckan ut. Tack för ert...

Inbrott i vårt område

I söndags 2022-12-11 har det tyvärr varit inbrott på Måsbovägen 4. Höll ögon och öron öppna och anmäl all misstänkt verksamhet i området antingen till oss i styrelsen, eller direkt till polisen om ni ser ett pågående brott. Brott som har varit anmäls till polisen på...

Invasiv art: Trekantig brackvattensmussla

Under oktober gjordes snorkelinventeringar längs norra Ingarö för att se om en relativt ny art, trekantig brackvattensmussla, hade spridit sig från en lokal på södra Värmdö där den först påträffades i Stockholms län 2021. Arten visade sig vara spridd längs norra...

Vägarbeten Havsörnsvägen-Tranarövägen

Som nämnt i tidigare inlägg så har vi en del beläggningsskador på framförallt Havsörnsvägen och även en del av Tranarövägen sen senaste vägomläggningen. Dessa kommer nu att åtgärdas och hela vägbanan ska förbättras. Detta medför såklart en del begränsad framkomlighet...

Sandsopning och vägskador

Våren är här och det är dags för sandsopning i området! På grund av det torra vädret har vi beslutat att genomföra sandsugning istället för sopning för att undvika allt damm. Havsörnsvägen har tyvärr en del skador som uppkommit efter senaste omläggningen av vägen. Vi...

Sandning

Sandning är beställd och kommer att ske så snart som...