Arbetsprocess farthinder

Tranarö samfällighetsförenings styrelse arbetar för alla medlemmar i föreningen. Maj 2023 har styrelsen fått in många klagomål kring att hastigheten på fordon är för hög och en åtgärd krävs. Styrelsen diskuterar olika förslag och tar in offerter på olika farthinder....

Vinterväghållning säsongen 2023-2024

Även i år kommer Mark & Väg Ingarö AB ploga och sanda våra vägar. Plogning och sandning kommer att ske fortlöpande. Vår entreprenör bor i närheten och bedömer när det finns behov att ploga och sanda. Har du frågor om vinterväghållningen, kontakta vägfogde Didrik...

Rivning av telefonstolpar

Idag 2023-03-28 kommer BR Powerline på uppdrag av Skanova att börja plocka ner telefonstolpar och telefonledningar i vårt område. Detta beräknas pågå veckan ut. Tack för ert...

Inbrott i vårt område

I söndags 2022-12-11 har det tyvärr varit inbrott på Måsbovägen 4. Höll ögon och öron öppna och anmäl all misstänkt verksamhet i området antingen till oss i styrelsen, eller direkt till polisen om ni ser ett pågående brott. Brott som har varit anmäls till polisen på...

Invasiv art: Trekantig brackvattensmussla

Under oktober gjordes snorkelinventeringar längs norra Ingarö för att se om en relativt ny art, trekantig brackvattensmussla, hade spridit sig från en lokal på södra Värmdö där den först påträffades i Stockholms län 2021. Arten visade sig vara spridd längs norra...