Årsavgift, badstranden, kodlås samt stämningen mot föreningen

Årsavgiften: Eftersom vi på grund av den rådande pandemin inte har haft årsstämman för 2020 har vi heller inte kunnat fastställa utdebiteringen för året. Detta gör att vi inte kan skicka ut fakturorna för året ännu utan måste avvakta tills dess att vi haft en...
Klotter i området

Klotter i området

Tyvärr har flertalet platser inom föreningens område blivit vandaliserade med klotter under natten till idag, 2020-05-12. Styrelsen ser mycket allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelsen. Klottersanering kommer att genomföras snarast möjligt. Det är...

Styrelsemedlemmar

Som fastighetsägare i vårt område blir du automatiskt medlem i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening. Föreningen har som huvudsaklig uppgift att förvalta och ta hand om områdets vägar, gemensamhetsanläggningar (bryggor, badplats, tennisbana, etc.) och övrigt som...
Vägbommen vid båtupptagningsplatsen

Vägbommen vid båtupptagningsplatsen

Båtstölderna och allt vad det innebär sätter som vanligt lite extra fart nu när mörkret (tjuvens bästa vän) närmar sig. Från och med nu kommer bommen som går in till båtupptagningsplatsen därför att hållas låst i stängt läge. Som vanligt kan nyckel lånas av samtliga...