Här byggs just nu en portal om Grannsamverkan i vårt område. Här ska finnas information, blanketter, formulär för brottsanmälan med mera, med mera.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt bostadsområde.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

I föreningen har vi samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, fastighetsägare eller boendeorganisationer också en viktig del av samverkan.

Polis/kommun har i första hand kontakt med vårt kontaktombud, Pia Öfwerman. Hon är just nu vår länk mellan polis/kommun och de boende. Vi är just nu i processen att utse fler ombud för skapa ett hållbart nätverk. Det är också helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade. Välkommen till Grannsamverkan i Barnviksnäs och Tranarö Samfällighetsförening.

Nyhetsbrevet

Share This