I december 2020 meddelades domen från Svea Hovrätt gällande den juridiska process som pågått i drygt 2 års tid mellan en fastighetsägare och samfällighetsföreningen.

Samfällighetsföreningen ansågs av tingsrätten i februari 2020 inte besitta huvudmannaskapet (och därmed underhållsansvaret) till den dagvattenledning som processen handlat om. Detta beslut överklagades av fastighetsägaren och Svea Hovrätt beviljade prövningstillstånd. Svea Hovrätt har nu i december 2020 beslutat att fastställa tingsrättens dom. Hovrättens beslut går att överklaga fram till och med 2021-01-25.

Tidigare inlägg om ärendet:

Viktig information till fastighetsägare i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, september 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, november 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, februari 2019

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, juni 2019

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, juni 2020

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This