Processen kring den stämning föreningen mottagit per den 2018-08-29 fortgår och har ännu inte resulterat i någon dom. Någon närmare tidpunkt för när dom kan förväntas komma är för närvarande inte känt.

Styrelsen har med bakgrund av detta därför beslutat att frångå det som tidigare sagts kring vägunderhållningen detta år, vilket var att invänta domstolens dom innan vidare beslut om förbättring- samt underhållsarbete fattas. Detta innebär att styrelsen nu beslutat att upplåta Skanska att genomföra beläggningsarbete på följande sträckor:

  • Andstigen
  • Ankstigen
  • Måsbovägen
  • Blåhakeslingan (från Tranarövägen till korsningen)
  • Falkbovägen, samt
  • början av Tranarövägen (mellan ca nummer 1-11) 

Vägarbetena beräknas genomföras i slutet av sommaren eller under tidig höst.

Frågor i ärendet hänvisas till Hans Liljevall, tel. 070 560 31 42.

Tidigare inlägg om ärendet:

Viktig information till fastighetsägare i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, september 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, november 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, februari 2019

 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This