Årsavgiften:

Eftersom vi på grund av den rådande pandemin inte har haft årsstämman för 2020 har vi heller inte kunnat fastställa utdebiteringen för året. Detta gör att vi inte kan skicka ut fakturorna för året ännu utan måste avvakta tills dess att vi haft en stämma.
Styrelsen bedömer att föreningen har så pass god ekonomi att vi klarar av de förpliktelser vi har året ut trots försening av utdebitering.
I nuläget avvaktar vi information ifrån myndigheter kring när en stämma kan tänkas hållas. Så snart ett nytt datum är satt kommer kallelser att skickas ut i vanlig ordning.

Badstranden:

Vi har beställt in nya bryggor till badstranden, både till hopptornet och badbryggan. Dessa kommer monteras så snart som möjligt.

Vi har också beställt in sand till badstranden. Normalt brukar vi använda vårens arbetsdag till att skyffla ut denna på badstranden, men av naturliga skäl har detta inte kunnat ske detta år. Alla är dock varmt välkomna att hjälpa till med detta för att skapa en trivsam sandstrand till sommarens bad. Vi placerar ut nödvändiga verktyg vid sandhögen.

Kod till sjösättningsrampen:

Vi har nu ställt upp bommen till uppläggningsplatsen i öppet läge och istället satt kodlås på sjösättningsrampen. Detta för att möjliggöra för parkering på uppläggningsplatsen vid båtturer utan att möjliggöra för sjösättning för utomstående. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna för att få koden. Vi ber er att inte sprida denna kod till utomstående.

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening:

Såsom vi informerade i verksamhetsberättelsen som skickades ut i samband med kallelsen till årsstämman så fattade tingsrätten beslut i mellandomen gällande huvudmannaskapet för dagvattenledningen över T 45 i början av februari 2020. Tingsrätten beslutade då att huvudmannaskapet, och därmed underhållsansvaret, tillfaller fastighetsägaren och alltså inte föreningen. Denna dom har dock därefter överklagats av fastighetsägarna och Svea Hovrätt har beviljat prövningstillstånd i frågan. Föreningen har via sitt juridiska ombud inkommit med svar på överklagandet. Tyvärr har vi ingen tidsprognos över hur lång tid denna process kan tänkas ta.

Tidigare inlägg om ärendet:

Viktig information till fastighetsägare i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, september 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, november 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, februari 2019

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, juni 2019

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This