Ordinarie årsstämma för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening kommer att hållas tisdagen den 19 mars 2024 kl. 18:30 i matsalen på Fågelviks skola (UIrikavägen 6, 134 62 Ingarö).

 

Här kan ni läsa kallelsen med dagordning samt verksamhetsberättelsen för 2023: Kallelse 2024 och Verksamhetsberättelse för 2023

De tre sista sidorna med resultat- och balansräkningen samt budgetförslaget finns inte med, vi vill inte lägga ut dessa på hemsidan. De finns med i dokumentet som har skickats till er medlemmar.

Skatteverket har tidigare bestämt att samfällighetsföreningar ska redovisa moms. Detta ledde till att styrelsen momsregistrerade föreningen från den 1 januari 2024.

Budgetförslaget som fanns med i de utskickade årsmöteshandlingarna var baserat på att vi skulle vara momspliktiga.

Efter att vi hade skickat ut årsmöteshandlingarna, fick vi information den 20 februari 2024 att Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att bidrag som en samfällighetsförening får från sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt. Det innebär att de flesta samfällighetsföreningar inte ska vara registrerade för mervärdesskatt.

Detta ledde till att Skatteverket ändrade sitt beslut.

Vi går nu tillbaka och hanterar ekonomin som vi har gjort tidigare år.

Vårt förslag om höjning av utdebiteringen baserades inte på att vi skulle lägga på moms, så förslaget till utdebitering ligger kvar. Medlemsavgift: 2250kr, båtpl.1: 1125kr, båtpl.2: 1375kr, tennisavgift: 300kr.
Skälet till höjningarna kan ni läsa under rubriken ”Ekonomi” i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen tar nu fram ett justerat budgetförslag, detta kommer att presenteras på årsstämman.

Välkomna på årsstämman 19 mars!

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This