Som fastighetsägare i vårt område blir du automatiskt medlem i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening. Föreningen har som huvudsaklig uppgift att förvalta och ta hand om områdets vägar, gemensamhetsanläggningar (bryggor, badplats, tennisbana, etc.) och övrigt som finns i gemensamt intresse för fastighetsägarna.

Föreningen har stadgar som är antagna och utser varje år en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på årsstämman. Styrelsen består av medlemmar i föreningen och att ingå i styrelsen är ett bra sätt att kunna påverka vad som sker. Styrelseledamöterna är alltså fastighetsägarnas (medlemmarnas) röst och representanter i beslut och genomförande av olika aktiviteter som genomförs inom föreningen.

Inför 2020 finns ett par positioner i styrelsen lediga och vi söker därför med ljus och lykta efter nya styrelsemedlemmar.

 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta Bo Emanuelsson (sammankallande valberedare) och anmäl ditt intresse!

Bo Emanuelsson kan nås på bo.em@telia.com alternativt 070-6121920.

 

Vill du veta mer om vad styrelsearbete innebär? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna så berättar vi!

 

Nuvarande styrelse hittar du här!

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This