Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening har per den 2018-08-29 mottagit en stämning ifrån en fastighetsägare i området. Stämningen har inkommit trots att ett förlikningsavtal tidigare ingåtts och stämningen gäller i huvudsak att fastställa huvudmannaskapet, inklusive funktion- och underhållsansvar, för en dagvattenledning som är belägen på fastighetens tomt. Beroende på utgången av rättsprocessen finns risken att föreningen tvingas lägga ut många hundratusentals kronor i ärendet.

Styrelsen vill informera samtliga fastighetsägare i föreningen om att denna process pågår, då det i förlängningen kan komma att innebära att styrelsen tvingas kalla till en extrainsatt stämma för föreningen att fatta beslut om åtgärder såsom exempelvis extra debitering.

Frågor i ärendet hänvisas till Hans Liljevall, tel. 070 560 31 42.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This