Processen kring den stämning föreningen mottagit per den 2018-08-29 fortgår. Muntlig förberedelse i målet hölls i Nacka Tingsrätt den 2019-02-08 och parterna har kommit överens om låta domstolen avgöra tvistemålet på handlingarna.

Båda parter ska nu inkomma med sluttalan och därefter kommer domstolen med ett avgörande. Domstolen har uppskattat att avgörandet bör komma under våren 2019.

Processen därefter beror på hur avgörandet ser ut, då skadeståndsyrkandet i sig inte behandlas förrän huvudmannaskapet har fastställts.

Frågor i ärendet hänvisas till Hans Liljevall, tel. 070 560 31 42.

Tidigare inlägg om ärendet:

Viktig information till fastighetsägare i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, september 2018

Lägesuppdatering, stämningen mot Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, november 2018

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This