Under oktober gjordes snorkelinventeringar längs norra Ingarö för att se om en relativt ny art, trekantig brackvattensmussla, hade spridit sig från en lokal på södra Värmdö där den först påträffades i Stockholms län 2021. Arten visade sig vara spridd längs norra Ingarö, och hittades bland annat vid Tranarö. Har du också sett denna mussla? Hjälp Länsstyrelsen kartlägga invasiva arter i vår närmiljö. Läs mer nedan:

Läs mer här: Rapportera främmande arter i kustmiljö

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This