Processen kring den stämning föreningen mottagit per den 2018-08-29 fortgår och i nuläget har föreningen via vårt juridiska ombud lämnat ett svaromål som också har besvarats av den andre parten.

Målet har delats upp i två delar enligt vårt önskemål, del ett innebär ett fastställande av huvudmannaskapet och del två avser skadeståndsyrkande. För närvarande inväntar vi att tingsrättens rådman kallar till ett förberedande sammanträde.

Föreningens försäkringsbolag har bedömt denna process som ny och åtskild ifrån den tidigare processen kring det förlikningsavtal som upprättades i våras, vilket innebär att vi är berättigade fullt försäkringsskydd för även denna process.

Frågor i ärendet hänvisas till Hans Liljevall, tel. 070 560 31 42.

Tidigare inlägg om ärendet:

Viktig information till fastighetsägare i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening, september 2018

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This