Ang. årsstämman 2020

Styrelsen vill informera att årsstämman kommer att hållas som planerat den 29 mars kl 13:00 i Ingarö Föreningshus trots rådande situation i samhället. Vi vill dock uppmana samtliga att följa de rekommendationer som kommer från myndigheter. Stanna hemma om du har...

Styrelsemedlemmar

Som fastighetsägare i vårt område blir du automatiskt medlem i Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening. Föreningen har som huvudsaklig uppgift att förvalta och ta hand om områdets vägar, gemensamhetsanläggningar (bryggor, badplats, tennisbana, etc.) och övrigt som...