Old boatDen 14:e mars var delar av styrelsen på informationsmöte på kommunen beträffande båtar och dess anläggningar. Från 2014 kommer ny lagstiftning beträffande bottenfärger.

Man har via analyser av sjöbotten och marker där båtar förvaras på vintern kunnat konstatera att stora mängder gift lagras i sediment på sjöbotten samt i marker på uppläggningsplatser.

Rekommendationen kommer därför att vara att sluta måla bottenfärger och i stället tvätta båtbotten under säsong. Det innebär att man rekommenderas att ta bort befintlig färg vilket inte längre kommer att få göras på sedvanligt sätt utan ska utföras på speciella spolplattor där färgrester kan tas om hand för destruktion. Giftämnena i bottenfärger påverkar hormoner i bottenlevande djur och går vidare i näringskedjan vilket är mycket allvarligt. Det värsta giftet kallas TBT och läcker forfarande ut i våra vatten trots att det förbjöds 1989.

Vi måste därför uppmana våra båtklubbsmedlemmar till stor försiktighet i framtiden i hanterandet av bottenfärger. Att ta bort färgen blir även förbjudet på den egna tomten.

Ett antal kommunala hälsoinspektörer kommer att övervaka att alla båtklubbar på Värmdö kommer att följa den nya lagstiftningen. För vår räkning, med ganska få båtar, kommer vi förmodligen tvingas att skapa ett samarbetsavtal med andra båtklubbar då investering i spolplattor och tvättar är förenat med mycket stora kostnader. Kommunen har sagt att man ger båtklubbarna tid men att man kräver en plan för hur detta ska lösas lokalt.

Vi återkommer med mer info efter hand.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This