(kopia av brev skickat till Trafikförvaltningen från närliggande föreningar)

————————————-

Mer busstrafik på Fågelviksvägen, Ingarö!

Boende längs Fågelviksvägen på Ingarö i Värmdö kommun befinner sig geografiskt vid sidan av huvudvägen, Eknäsvägen.

Eknäsvägen har därmed en väsentligt frekventare busstrafik jämfört med Fågelviksvägen.

En av våra medlemmar i Ingaröstrands samfällighetsförening har därmed föreslagit att vi gör en framställan till Stockholms lokaltrafik (SL) för att få samma sträckning för buss 429 som för buss 430.

Genom att samtidigt flytta busshållplats Gamla Brunnsvägen till starten av Fågelviksvägen, riktning Ingaröstrand, blir konsekvenserna milda för boende längs Eknäsvägen.

Vi styrelser i fyra samfälligheter längs Fågelviksvägen, Barnviksnäs- Tranarö, Ingaröstrand och Östra Lagnström-Ingarö Fågelvik, föreslår att vi får samma bussturtäthet längs Fågelviksvägen som Eknäsvägen har. Förslagsvis genom att buss 429 får samma sträckning som 430.

Styrelsen Östra Lagnströms och Ingarö Fågelviks samfällighetsföreningar gm
Ulla Skansén, ordförande
076-1644261

Styrelsen Barnviksnäs- Tranarö samfällighetsförening gm
Lars Wetterberg, ordförande
070-8384190

Styrelsen Ingaröstrands samfällighetsförening gm
Ulrik Lindgren, ordförande
073-6557001

————————————-

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This