Vi ser en trend i området att tomtägare tar sig friheten att avverka skog, växtlighet och buskar på eget bevåg på kommunal mark. Detta är inte tillåtet utan tillstånd. I synnerhet i strandskyddad terräng. Om avverkning planeras på kommunal mark som föreningen förvaltar måste styrelsen i förening kontaktas. Gäller det mark som är kommunal som styrelsen inte förvaltar måste kommunen kontaktas för att begära tillstånd.

Har man önskemål om röjning eller avverkning, kontakta styrelsen först.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This