Styrelsen har fått information om att diskussioner bland föreningens medlemmar förts kring förebyggandet av stölder och inbrott, varpå uppsättning av vägbommar och gatubelysning i föreningens område kommit på tal.

Styrelsen vill därför informera om följande:

  • Då vägarna i föreningens område är allmänna får vi inte sätta upp vägbommar för att begränsa genomfarten på dessa vägar.
  • I samfällighetens förrättelse finns beskrivet vad styrelsen ansvarar för att arbeta med, ansvara för och underhålla. Förrättelsen beskriver inte att styrelsen ska verka för gatubelysning i området, vilket innebär att styrelsen inte får verka för detta område utan att bryta mot förrättningsbeslutet. Detta innebär att det finns två alternativ i denna fråga kring gatubelysning:
    • Att begära ett nytt förrättelsebeslut som inkluderar detta, vilket i runda slängar kostar ett par hundra tusen kr.
    • Att en intressegrupp, som inte verkar i egenskap av föreningens styrelse, tar upp frågan och verkar för genomförandet av detta.
  • Styrelsen kommer att utreda frågan om vi har rätt att inom samfällighetens område anlita vaktbolag som patrullerar i området ett visst antal nätter.
Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This