Tranarö samfällighetsförenings styrelse arbetar för alla medlemmar i föreningen.

  • Maj 2023 har styrelsen fått in många klagomål kring att hastigheten på fordon är för hög och en åtgärd krävs. Styrelsen diskuterar olika förslag och tar in offerter på olika farthinder.
  • Augusti 2023 fortsätter klagomål att komma till styrelsen angående att det anses köras högre än den tillåtna hastigheten på vägarna, trots att styrelsen påtalat att köra enligt hastighet. Styrelsen tar beslut att införskaffa blomlådor som skall ställas ut på de vägar som anses värst. Dessa farthinder skall inte vara permanenta utan tas bort vid snöröjning. Start av testperiod skall ske våren 2024.
  • November 2023 är blomlådor beställda och klara för utplacering under våren 2024. Men även gummihinder kommer att beställas som skall placeras ut på andra ställen på våra vägar.
  • Mars 2024, på årsmötet presenterades Verksamhetsberättelsen och den godkändes av stämman. Då informerades alla närvarande att farthinder skall placeras ut som ett test under våren 2024, både av de olika placeringarna och effekten av att fordon kör enligt hastighet.
  • Maj 2024 – farthinder placeras ut på Tranarövägen som en försöksverksamhet för att kunna utvärderas om effekt och placering.
  • Juni 2024 – Reflexer monteras på farthindren.
  • September 2024, skall utvärdering göras av farthinder och dess effekter via enkät som kommer att publiceras på föreningens hemsida. Barnviksnäs- Tranarö Samfällighetsförening | Skärgårdens bästa plats! (tranaro.se)
Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This