Ordinarie årsstämma för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening kommer att hållas Söndagen den 25 oktober 2020 kl. 13:00 i Ingarö Föreningshus, Näsuddsvägen 3.
Ingarö Föreningshus ligger bredvid fotbollsplanerna i Brunn, markerat med A i bilden nedan.

Med hänsyn till rådande smittoläge och med omsorg om varandra ber vi dig avstå från att komma om du är förkyld, har feber eller känner minsta symptom av luftvägsbesvär såsom hosta. Vi försöker även minimera antalet personer på plats och ber er därför om möjligt att enbart komma en person per fastighet.

Ombud
Tänk på att du kan välja att skicka ett ombud till årsstämman om du själv inte kan eller vill närvara. Ombudet behöver då ha en skriftlig daterad giltig fullmakt i original med sig till stämman för att visa på att denne är behörig att föra din talan. Här finns en mall som du kan skriva ut och fylla i: Fullmakt
Nytt för i år (lag 2020:198) är att ett ombud nu får företräda mer än en medlem.

Bilagor
Vi kommer att utgå ifrån samma dagordning, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning och förslag till inkomst- och utgiftsstat (Kallelse2 2020 och Verksamhetsberättelse för 2019) som skickades ut i samband med kallelsen till mötet i mars 2020. Ha dock i åtanke att eftersom 7 månader passerat sedan dess så är en viss del av informationen inaktuell per idag. Vi går igenom detta på mötet.

Välkomna!

 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This