Ordinarie årsstämma för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening kommer att hållas Söndagen den 26 september 2021 kl. 13:00 nere vid föreningens båtuppläggningsplats.

Med hänsyn till rådande smittoläge och med omsorg om varandra ber vi dig avstå från att komma om du är förkyld, har feber eller känner minsta symptom av luftvägsbesvär såsom hosta. Vi försöker även minimera antalet personer på plats och ber er därför om möjligt att enbart komma en person per fastighet.

Ombud
Tänk på att du kan välja att skicka ett ombud till årsstämman om du själv inte kan eller vill närvara. Ombudet behöver då ha en skriftlig daterad giltig fullmakt i original med sig till stämman för att visa på att denne är behörig att föra din talan. Här finns en mall som du kan skriva ut och fylla i: Fullmakt
I enlighet med lag 2020:198 får ett ombud får företräda fler än en medlem.

Här kan ni läsa kallelsen med dagordning samt verksamhetsberättelsen för 2020: Kallelse 2021 och Verksamhetsberättelse för 2020

Välkomna!

 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This