För att lättare kartlägga och komma till rätta med brott, har vi här på hemsidan en funktion för att anmäla brott. Dessa samlar vi in och går igenom, och kan samköra med lokal polis.

Brottsanmälan

Datum för inträffat brott

Tidpunkt för inträffat brott
(Använda fyrsiffrigt ex: 1730)

Adress för brottsplats

Beskrivning av brott

Är brottet anmält till Polis?
Vet ejJaNej

Nedan följer information om informationslämnande personen:
Namn

Telefon

E-postadress

Skicka in anmälan

Senaste Insändare

Nyhetsbrevet

Share This